Εκπαιδευτική μέθοδος

Σύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών TOPTSI, με βάση τη μαθητοκεντρική διδασκαλία, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών με γνώμονα τη γλώσσα και την επικοινωνία, θέλοντας οι σπουδαστές να έχουν ένα ισχυρό εφόδιο.

Αναγνωρίζοντας τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, πέρα από την απόκτηση του τίτλου σπουδών, στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να διδαχθούν και να κατανοήσουν τις ξένες γλώσσες στις πραγματικές τους διαστάσεις.

Το εκπαιδευτικό δυναμικό μας, φροντίζει ώστε οι σπουδαστές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τις ξένες γλώσσες και την κουλτούρα των χωρών τους. Γι’ αυτό και στη διδασκαλία χρησιμοποιείται αυθεντικό υλικό στη κάθε γλώσσα. Με τη χρήση διαδραστικών πινάκων ενισχύεται η εκμάθηση, καθώς οι σπουδαστές δραστηριοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος.