Τμήματα

Σύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας

Οι απαιτήσεις των ενηλίκων διαφέρουν από εκείνες των παιδιών. Γι’ αυτό στo Κέντρο Ξένων Γλωσσών TOPTSI δημιουργήσαμε τμήματα ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μεγάλων, με ευέλικτο πρόγραμμα και έμφαση στη γρήγορη ολοκλήρωση των σπουδών. Κοντά μας, σε 3 μόνο μήνες μπορείτε να φτάσετε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο γλωσσομάθειας, ώστε πολύ γρήγορα να μπορείτε να επικοινωνείτε.

Με την σωστή μέθοδο διδασκαλίας, τα προγράμματα μας στοχεύουν στην ολοκλήρωση της εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας έτσι ώστε οι σπουδαστές να επιτύχουν στις εξετάσεις.