Τμήματα

ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αγγλικά - Γερμανικά

Για την καλοκαιρινή περίοδο

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Εκμεταλλευτείτε την περίοδο ελεύθερου χρόνου και προετοιμαστείτε σε χαλαρότερους ρυθμούς για την απόκτηση πτυχίου

Σε 2 μόλις μήνες

Β2 / C2

Έξυπνα, στοχευμένα μαθήματα για άμεση πιστοποίηση Β2/C2

Ειδικά τμήματα για επαγγελματίες

Μακρόχρονη εμπειρία στην ταχύρυθμη και εστιασμένη εκπαίδευση επαγγελματιών. Ενημερωθείτε για τα επιχειρηματικά μας προγράμματα.

Μοναδική μέθοδος
εκμάθησης

Με τη χρήση κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού, η μάθηση γίνεται βιωματική εμπειρία με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Έμπειροι, πτυχιούχοι καθηγητές                                                            

Επιταχύνουν την ολοκλήρωση της εξοικείωσης με όλες τις πτυχές της ξένης γλώσσας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Γλωσσομάθεια είναι το πάθος μας

Νέες μέθοδοι και πολύχρονη εμπειρία

Συνεργασίες και Πιστοποιήσεις